Nhà cung cấp

Giải pháp Hạ tầng Công nghệ Thông minh

Smart Technology Infrastructure Solution Provider

Dự án:

MB BANK

  Khách hàng: MB BANK Năm: 2019 Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt hạ tầng trung tâm dữ liệu Most people To produce They should also be able to write well on a wide variety of subjects and...

Đọc thêm
Capitaland

Dự án:

Hệ thống quản lý điện năng cho tòa nhà chung cư

  Dự án: Tòa nhà chung cư, Quận 2, HCM Năm: 2020 Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Quản lý điện năng

Đọc thêm

Dự án:

Hệ thống BMS trung tâm thương mại

  Dự án: Trung tâm thương mại (Hà Nội, Sài Đồng, Hạ Long, Việt Trì, Tuyên Quang, Hà Tĩnh) Năm: 2019 Phạm vi: Nâng cấp và bảo trì hệ thống BMS

Đọc thêm

Dự án:

Hệ thống BMS cho ngân hàng

  Dự án: Ngân hàng tại C5 D’capital, Hà Nội Năm: 2019 Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt hệ thống BMS

Đọc thêm

Dự án:

Trung tâm dữ liệu cho dầu khí

  Dự án: Trung tâm dữ liệu cho dầu khí Năm: 2019 Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt Điều hòa chính xác cho TTDL

Đọc thêm

Dự án:

Trung tâm dữ liệu cho ngân hàng

  Dự án: Trung tâm dữ liệu cho ngân hàng Năm: 2019 Phạm vi: Cung cấp và lắp đặt hạ tầng trung tâm dữ liệu

Đọc thêm

ĐỐI TÁC