Hệ thống cáp cấu trúc

Xem thêm

Xu hướng vạn vật kết nối internet cũng như tự động hóa vạn vật đặt ra các yêu cầu cao hơn về hệ thống mạng cáp truyền dẫn. Các tòa nhà ngày càng được trang bị nhiều thiết bị truyền thông giám sát và quản lý đòi hỏi nhiều băng thông, nhiều kết nối và độ tin cậy cao hơn.

Hệ thống cáp cấu trúc mạng LAN là một hệ thống con trong hệ thống cáp điện nhẹ. Hệ thống được xây dựng từ loại cáp đồng, cáp quang, và phụ kiện nhằm mục đích truyền dẫn các ứng dụng thoại, dữ liệu, hình ảnh hoặc các dự liệu quản lý tòa nhà. Hệ thống cáp cấu trúc là hệ thống cấu trúc mở, sự phân bố vị trí cũng như phương tiện truyền dẫn được chuẩn hóa, phương pháp thi công, lắp đặt đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế quy định.