Quản lý truy cập

     Hệ thống kiểm soát truy cập vật lý là một mạng lưới phối hợp các mã nhận dạng (thẻ từ, thẻ tầm gần, khóa FOB, thẻ thông minh, v.v.), đầu đọc cửa điện tử, bảng điều khiển, cơ sở dữ liệu chuyên dụng, phần mềm và máy tính được thiết kế để giám sát và kiểm soát lưu lượng thông qua các điểm kiểm soát truy cập. HDL cung cấp các giải pháp phù hợp và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, về cơ bản có các tính năng sau:
  • Quản lý khu vực an ninh tùy chỉnh: Xác định hồ sơ bảo mật tùy chỉnh dựa trên các khu vực khác nhau trong tòa nhà.
  • Quản lý quyền truy cập: Quyền truy cập vật lý cho nhân viên đến các bộ phận khác nhau của tòa nhà được quản lý thông qua thẻ chìa truy cập.
  • Quản lý khách truy cập: Khách truy cập bao gồm khách VIP, khách bình thường và đội bảo trì được cấp thẻ chìa tạm thời cho phép họ di chuyển trong các khu vực cụ thể được xác định trên Thẻ chìa.
  • Quản lý truy cập từ xa: Điều khiển từ xa và thao tác với các thiết bị truy cập vật lý.
  • Ghi nhật ký và báo cáo: Khả năng ghi nhật ký và báo cáo hoàn toàn tùy chỉnh.