PMS cho công nghiệp

     Việc giám sát mức tiêu thụ năng lượng mang lại nhiều lợi ích ở các cấp độ. Chẳng hạn, cùng với việc tiết kiệm chi phí nhờ tối ưu hóa các quá trình sử dụng năng lượng, việc giám sát hệ thống điện và chất lượng điện năng của các ngành công nghiệp cũng đảm bảo độ tin cậy cao hơn. Cùng lúc đó, việc giám sát điện năng một cách hệ thống cũng nâng cao ý thức về lượng điện năng hiện đang được tiêu thụ và do đó cũng là điều tiên quyết quan trọng mang lại hiệu quả năng lượng lớn hơn.

     Các công nghệ HDL tư vấn cho khách hàng có tích hợp các hệ điều hành IoT mở chẳng hạn MindSphere giúp các khả năng tối ưu hóa thậm chí có thể cao hơn nữa. Hệ thống cũng được thiết kế đơn giản trong sử dụng, giúp khách hàng thực hiện được các kiểm toán năng lượng thường xuyên và xây dựng một hệ thống quản lý năng lượng tuân thủ tiêu chuẩn ISO 50001 và ISO 50003.

Các tính năng tiêu chuẩn mà HDL tư vấn cho khách hàng như sau:

Nhà máy sản xuất

  • Phân bổ chi phí năng lượng
  • Theo dõi các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng
  • Giám sát các giá trị tới hạn, tránh trường hợp tải đỉnh…

Trung tâm dữ liệu

  • Giám sát hệ thống nguồn chính và dự phòng
  • Phân bổ chi phí năng lượng
  • Giám sát chất lượng điện năng…

 

Đơn giản, tin cậy với chi phí hiệu quả