Chữa cháy khí FM200

     Hệ thống chữa cháy FM200 là một hệ thống bảo vệ chống cháy không dùng nước, nó hoạt động chỉ trong vòng 10 giây và dập lửa ngay lập tức. FM200 là một loại khí sạch không màu, không mùi, chứa cacbon, hydro và flo; nó không phá hủy tầng ozone, không gây hại cho các thiết bị điện tử, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
     Ưu điểm chính của FM200 đó là chỉ cần một lượng nhỏ hoạt chất để dập lửa. Như vậy nó cần ít bình chứa hơn, tiết kiệm không gian lắp đặt và lưu trữ. 
     Hệ thống FM200 có khả năng dập lửa trong vòng 10 giây hoặc ngắn hơn, dập được các đám cháy thông thường, cháy do điện, cháy do nhiên liệu lỏng trước khi chúng gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống của bạn. FM200 dập lửa nhanh chóng, đồng nghĩa với ít thiệt hại hơn và chi phí khắc phục thấp. Việc nạp lại khí FM200 cũng đơn giản với chi phí hợp lý, giảm thiểu thời gian phải dừng hệ thống và thiệt hại cho doanh nghiệp.
     HDL cung cấp thiết bị, thiết kế, lắp đặt, cải tạo cho hệ thống FM200 cùng với các tùy chỉnh phù hợp với từng đặc điểm riêng trong hệ thống của khách hàng.