Dự án: Trung tâm thương mại (Hà Nội, Sài Đồng, Hạ Long, Việt Trì, Tuyên Quang, Hà Tĩnh)
Năm: 2019
Phạm vi: Nâng cấp và bảo trì hệ thống BMS