Phát hiện đột nhập

     Hệ thống chống xâm nhập là giải pháp để bảo vệ tòa nhà của bạn và khu vực xung quanh khỏi sự xâm nhập, trộm cắp, giam giữ, chiếm đóng bất hợp pháp, bắt cóc con tin, phá hoại và nhiều ý định xâm nhập khác. Theo nghĩa rộng nhất của nó, thuật ngữ này bao gồm tất cả các loại hành vi tội phạm. Giải pháp là một gói toàn diện các thiết bị, bộ điều khiển và các biện pháp tổ chức để cho phép tự động phát hiện việc xâm nhập trái phép.

 

     Mọi chi tiết về công nghệ, tư vấn giải pháp phù hợp, xin liên hệ chúng tôi.