PMS cho tòa nhà

     Việc giám sát mức tiêu thụ năng lượng mang lại nhiều lợi ích ở các cấp độ. Chẳng hạn, cùng với việc tiết kiệm chi phí nhờ tối ưu hóa các quá trình sử dụng năng lượng, việc giám sát hệ thống điện và chất lượng điện năng cho các tòa nhà cũng đảm bảo độ tin cậy cao hơn. Cùng lúc đó, việc giám sát điện năng một cách hệ thống cũng nâng cao ý thức về lượng điện năng hiện đang được tiêu thụ và do đó cũng là điều tiên quyết quan trọng mang lại hiệu quả năng lượng lớn hơn.

 

     Các công nghệ HDL tư vấn cho khách hàng có tích hợp các hệ điều hành IoT mở chẳng hạn MindSphere giúp các khả năng tối ưu hóa thậm chí có thể cao hơn nữa. Hệ thống cũng được thiết kế đơn giản trong sử dụng, giúp khách hàng thực hiện được các kiểm toán năng lượng thường xuyên và xây dựng một hệ thống quản lý năng lượng tuân thủ tiêu chuẩn ISO 50001 và ISO 50003.

 

Các tính năng tiêu chuẩn mà HDL tư vấn cho khách hàng như sau:

 

Tòa nhà căn hộ – văn phòng

  • Phân bổ chi phí năng lượng đến từng ban ngành
  • Đo đếm năng lượng đến từng hộ dân
  • Giám sát hệ thống nguồn điện…

Bệnh viện

  • Giám sát hệ thống nguồn khẩn cấp
  • Đo đếm điện năng các phòng khám – chữa bệnh
  • Cảnh báo các điều kiện tới hạn…