Hệ thống nguồn

Xem thêm

     Việc phải dừng hệ thống do mất điện luôn là điều phiền toái với bất cứ ai, tệ hơn nữa nó có thể là thảm họa cho các doanh nghiệp và tổ chức. Hàng tỷ đô la thiệt hại được ghi nhận hàng năm do mất điện phải dừng hệ thống. Nếu trung tâm dữ liệu gặp sự cố, hậu quả sẽ rất nặng nề cho hoạt động của các doanh nghiệp và tổ chức. Để đảm bảo thông tin của bạn luôn được an toàn và luôn sẵn sàng, bạn cần có các hệ thống nguồn dự phòng và UPS tốt nhất. HDL giúp bạn xây dựng các giải pháp tối ưu cho một hệ thống cấp nguồn tin cậy, bền bỉ và phù hợp với nhu cầu của từng hệ thống.

Bộ lưu điện hay UPS là gì?

     Một bộ lưu điện hay “uninterruptible power supply” (UPS) đảm bảo nguồn cấp cho các thiết bị điện tử nhạy cảm. Khi nguồn cấp bị ngắt hoặc biến động ra ngoài vùng an toàn cho thiết bị, bộ lưu điện sẽ ngay lập tức chuyển sang chế độ dự phòng, duy trì nguồn cấp tin cậy và bảo vệ chống xung điện cho các thiết bị được đấu nối vào.
UPS 3 pha cho trung tâm dữ liệu

Xem thêm