Bộ lưu điện UPS

Xem thêm

     UPS (Uninterruptible Power Supply) hay còn gọi là thiết bị lưu điện, cung cấp cho bạn một nguồn dự phòng khi nguồn điện chính bị cắt hoặc khi điện áp quá thấp. Bộ lưu điện cho phép duy trì cung cấp điện trong thời gian đủ để xử lý sự cố một cách an toàn cho hệ thống chẳng hạn như khởi động máy phát điện dự phòng hay sao lưu dữ liệu và tránh tắt hệ thống máy tính một cách đột ngột. Kích cỡ và thiết kế của bộ UPS sẽ quyết định xem nó có thể duy trì cấp nguồn được bao lâu.

 

     HDL cung cấp các giải pháp UPS một cách hoàn chỉnh, đáp ứng khả năng duy trì hoạt động của hệ thống ở mức độ cao nhất, giảm thiểu chi phí tổng thể cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả năng lượng.

 

Xem thêm