UPS 1 pha

Xem thêm

     HDL phân phối các sản phẩm UPS của APC với dải công suất đầy đủ cho đầu ra một pha. Các UPS này được thiết kế đặc biệt tương thích cho môi trường ứng dụng công nghệ thông tin; trong đó, bộ lưu điện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hoạt động trơn tru của doanh nghiệp và tổ chức, đáp ứng đủ cho nhu cầu bảo vệ dữ liệu.

 

     Với các hệ thống UPS này, các máy tính và máy chủ được bảo vệ khỏi các nhiễu loạn chất lượng điện năng cũng như việc tắt hệ thống một cách có kiểm soát trong bất cứ hoàn cảnh cắt điện nào.

Xem thêm