📹 Bảo vệ trung tâm dữ liệu với tường lửa Palo Alto

Mời các bạn tham khảo video hướng dẫn của Palo Alto Networks. Trong video này sẽ giới thiệu cho các bạn các kỹ thuật ngăn ngừa mối đeo dọa – Threat Prevention Techniques của thiết bị bảo mật thế hệ mới trong việc bảo vệ Trung tâm dữ liệu.

(Nguồn Consigas – Palo Alto Networks Training Channel)