📹 Báo cháy độ nhạy cao ASD của Siemens hoạt động thế nào?

Aspirating smoke detection from Siemens – How it works

http://www.siemens.com/asd

Short animation about the new aspirating smoke detectors from Siemens.
(Nguồn: Siemens)